صفحه را دوباره باز کنید
Back
Next
معرفي آثار
حکمت سياسي متعاليه
مؤلف: دکتر محمد قاسم الياسي
ثبت نام سمستر بهاری سال 1396 آغاز گردید.
اطلاعيه معاونت اداري و مالي در مورد فيس تحصيلي
اطلاعيه امور محصلان در مورد انتخاب کريدت دانشجويان
اطلاعيه امور محصلان در مورد امتحانات پايان سمستر
تقسيم اوقات امتحانات معذرتي سمستر خزاني 1395
اطلاعيه معاونت علمي تدريسي
اطلاعيه مديريت محاسبه در مورد فيس تحصيلي
اخبار و رويدادهاي مؤسسه
دانشجويان برتر
زهرا حسینی
رشته اداره تجارت
رتبه: اول
( 98.185 )
فاطمه ایوبی
رشته اداره تجارت
رتبه: دوم
(97.48)
سمیع الله
صمیمی
رشته اداره تجارت
رتبه: سوم
( 90.395 )
فرشته سروری
رشته اقتصاد
تجارتی
رتبه: اول
( 97.165 )
فاطمه علیزاده
رشته اقتصاد
تجارتی
رتبه: دوم
( 95.13 )
عزت الله کیانی
رشته اقتصاد
تجارتی
رتبه: سوم
( 94.15 )
روح الله سهاک
رشته دیپلوماسی
و روابط بین الملل
رتبه: اول
( 97.89 )
علیرضا محمدی
رشته دیپلوماسی
و روابط بین الملل
رتبه: دوم
( 97.39 )
سیداحمد حسینی
رشته دیپلوماسی
و روابط بین الملل
رتبه: سوم
(94.665)
محمدهادی
حسینی
رشته حقوق
رتبه: اول
( 97.47 )
حبیبه سلیمی
رشته حقوق
رتبه: دوم
( 97.55 )
مرسل سروری
رشته حقوق
رتبه: دوم
( 97.28 )
معصومه رضایی
رشته حقوق
رتبه: سوم
( 96.835 )
ساحل اسدی
رشته انجنیری
برق
رتبه: اول
( 85.57 )
نجیب الله سخا
رشته انجنیری
برق
رتبه: دوم
( 85.245 )
روح الله نظری
رشته انجنیری
برق
رتبه: سوم
( 80.135 )
عیدمحمد رضایی
رشته انجنیری
سیول
رتبه: اول
اول نمره عمومی
( 99.8 )
عبدالرزاق
محمدی
رشته انجنیری
سیول
رتبه: دوم
( 95.305 )
محمدعلی
عظیمی
رشته انجنیری
سیول
رتبه: سوم
( 92.67 )
Back
Next
مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان از نظر تعلیمی و تربیتی
مسئولیت اساسی در قبال دانشجویان دارند تا آن­ها را بر 
اساس معیارهای علمی -تدریسی و آموزه­های دینی و
رفتارهای اخلاقی و انسانی آموزش و پرورش دهند؛ بدین­سان
مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان، افزون بر رعایت معیارهای
آموزش و پرورش به معیارهای نظم، دسپلین، آداب و...
نظامنامه آموزشي دانشجويان
دانلود رایگان 523 ماده قانون جزای افغانستان
قانون جزا به دو کتاب مشتمل به هشت باب و پنجصد و بیست
و سه ماده که به مهر دارالانشاء رسیده منظور است.
دانشجویان عزیز میتوانند از لینک زیر قانون جزای افغانستان را
دانلود کنند.
قانون جزای افغانستان
مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان جلسه آموزشی محکمه تمثیلی را با حضور داشت جناب دکتر محمد قاسم الیاسی (رئیس مؤسسه)، معاونت علمی تدریسی، معاونت اداری مالی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشجویان مؤسسه برای دانشجویان رشته حقوق روز چهارشنبه 10 قوس 1395 برگزار نمود.
برگزاري اولين محکمه تمثيلي براي دانشجويان حقوق
تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان
این تفاهم‌نامه فی مابین مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان  به منظور رشد ارتقای تحصیلات عالی جوانان به امضاء رسیده است.
Design: RDesign
اطلاعيه ها
آغاز ثبت نام سمستر بهاری 1396
به اطلاع تمام علاقمندان علم و دانش رسانیده میشود که مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان در رشته های انجنیری سیول، انجنیری برق، اقتصاد تجارتی، اداره تجارت، حقوق و علوم سیاسی برای سمستر بهاری سال 1396 دانشجو میپذیرد.

آدرس: کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان محفوظ است. 1395-1393