در باره دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی ابوریحان به همت تعدادی از اساتید برجسته و باسابقه ی پوهنتون های کابل که جندین سال تجربه ی موفق وپرافتخار تدریس و مدیریتم علمی را درپوهنتون های مختلف کشور داشته اند،باکسب مجوز زسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1393 تأسیس شده است.

کتابخانه دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی ابوریحان به همت تعدادی از اساتید برجسته و باسابقه ی پوهنتون های کابل که جندین سال تجربه ی موفق وپرافتخار تدریس و مدیریتم علمی را درپوهنتون های مختلف کشور داشته اند،باکسب مجوز زسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1393 تأسیس شده است.

فارغ التحصیلان

موسسه تحصیلات عالی ابوریحان به همت تعدادی از اساتید برجسته و باسابقه ی پوهنتون های کابل که جندین سال تجربه ی موفق وپرافتخار تدریس و مدیریتم علمی را درپوهنتون های مختلف کشور داشته اند،باکسب مجوز زسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1393 تأسیس شده است.

در باره دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی ابوریحان به همت تعدادی از اساتید برجسته و باسابقه ی پوهنتون های کابل که چندین سال تجربه ی موفق وپرافتخار تدریس و مدیریت علمی را درپوهنتون های مختلف کشور داشته اند،باکسب مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1393 تأسیس شده است

موسسه تحصیلات  عالی ابوریحان نوآوری و نواندیشی

در باره دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی ابوریحان به همت تعدادی از اساتید برجسته و باسابقه ی پوهنتون های کابل که جندین سال تجربه ی موفق وپرافتخار تدریس و مدیریتم علمی را درپوهنتون های مختلف کشور داشته اند،باکسب مجوز زسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1393 تأسیس شده است.

 

جزییات بیشتر

پروگرام های لیسانس و ماستری

موسسه تحصیلات عالی ابوریحان به همت تعدادی از اساتید برجسته و باسابقه ی پوهنتون های کابل که جندین سال تجربه ی موفق وپرافتخار تدریس و مدیریتم علمی را درپوهنتون های مختلف کشور داشته اند،باکسب مجوز زسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1393 تأسیس شده است.

 

جزییات بیشتر

خدمات تحصیلی

موسسه تحصیلات عالی ابوریحان به همت تعدادی از اساتید برجسته و باسابقه ی پوهنتون های کابل که جندین سال تجربه ی موفق وپرافتخار تدریس و مدیریتم علمی را درپوهنتون های مختلف کشور داشته اند،باکسب مجوز زسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی در سال 1393 تأسیس شده است.

 

جزییات بیشتر

در باره موسس و بنیان گذار

آقای غلام عباس ابراهیم زاده یکی از تأثیرگذار و صاحب نام های افغانستان است که در سال 1970 در بلخ افغانستان به دنیا آمد و به زودی تجارت در مبادله پول را آغاز می کند و به زودی تجارت در یک امپراتوری رشد می کند. وی گروهی از شرکت های ابراهیم زاده را تأسیس کرد امروز گردش مالی گروه ابراهیم زاده بالغ بر 300 میلیون دلار است اما در سال 2010 وی به عنوان عضو پارلمان از بلخ انتخاب شد و از آنجا که بخش آموزش افغانستان ضعیف است ، او بینش و آرزوی بهتر افغانستان را برای آموزش بهتر داشت تصمیم به سرمایه گذاری گرفت.

رویداد های جدید

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.