علوم سیاسی

معرفی دیپارتمنت علوم سیاسی  مؤسسه تحصیلات عالی  ابوریحان       

ديپارتمنت علوم سیاسی همزمان با تاسیس دانشکده در سمستر اول بهاری سال 1393 آغاز به فعالیت نموده است به دلیل وضعیت بحرانی کشور وتحلیل حوادث جاری، رشته علوم سیاسی از استبقال جشم گیری برخوردار بوده است.  از این جهت دیپارتمنت علوم سیاسی با ایجاد فضای باز فکری دانشجویان را با تحلیل­های علمی واکادمیک موضوعات مطرح در علوم سیاسی آشنا می سازد. مانند:  شناخت منافع ملی، جنک وصلح، منازعات بین المللی، روابط بین المللی، وغیره … در حال حاضر صدها محصل در این دپارتمنت مشغول آموزش می­باشد. این دپارتمنت تاکنون سه دور از محصلان را در رشته روابط بین الملل فراغت داده است.  و از این پس نیز متناسب با ظرفیت خود،  فعالیت هایش را  ادامه خواهد داد.

بازار کار

چشم انداز بازار کار وفرصت های شغلی مناسب در کشور محصلان را جذب رشته ای روابط بین الملل نموده است زیرا باتوجه به ظرفیت های خالی در کشور تاکنون این رشته یکی از رشته­های پرطرفدار درکشور بوده است. مانند جذب در ساختار دولت، مشاورت های سیاسی وزارت خانه ها ، کمسیونهای مستقل، وزارت خارجه ودیگر نهادهای کشور. فرصت های فوق در کشور، همچنان برای محصلین این رشته  جذابیت دارد.

شیوه تحصیل در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

شیوه تحصیل در دانشکده  به صورت سیسیتم کریدت می باشد که در ذیل در قالب یک چارت، ترکیب نصاب تحصیلی  این رشته به نمایش گذاشته شده است.

نام پوهنځی

حقوق وعلوم سیاسی

فی صدی مضمون کریدت ها

روابط بین الملل

مجموع کریدتها

142

تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختصاصی

70کریدت (50%)

تعداد و فیصدی کریدت مضامین اساسی

42 کریدت (30%)

تعداد و فیصدی کریدت مضامین عمومی

16 کریدت (12%)

تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختیاری

12 کریدت (8%)

برخی از مضامین  اختصاصی علوم سیاسی :

مبانی و اصول علم سیاست، تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، نوسازی و توسعه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، دیپلماسی و روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، امنیت جهانی، نظام بین‌الملل، اندیشه‌های سیاسی غرب و اسلام، جنبش‌های اجتماعی جدید و قدیم و …