صفحه را دوباره باز کنید
Design: RDesign
اطلاعيه معاونت اداري و مالي در مورد فيس تحصيلي
طبق فيصله شوراي عالي مؤسسه، تاريخ برگزاري امتحانات پايان سمستر خزاني 15 قوس 1395 مي باشد. بناءً کليه
محصلان تا تاريخ 8 قوس 1395 فرصت دارند کليه حسابات مالي خويش را تسويه نمايند و کارت امتحان دريافت کنند، در صورت
اخذ ننمودن کارت از ورود آنها به صحن امتحان جلوگيري خواهد شد و آنگاه حق شکايت را نخواهند داشت.
اطلاعيه امور محصلان در مورد انتخاب کريدت دانشجويان
تمامي دانشجويان عزيز مکلف اند تا 10 روز بعد از شروع سمستر انتخاب کريدت نمايند، در صورت نکردن انتخاب کريدت نام و
مشخصات دانشجو با ليست حاضري صنف مربوطه نرسيده و غير حاضر ميگردد.
براي انتخاب کريدت دانشجويان ميبايست تقسيم اوقات رشته مربوطه و کد صنف ها به همراه داشته باشند.
براي گرفتن مشخصات کاربري سيستم خويش به مديريت محترم تکنالوژي معلوماتي مراجعه نمائيد.
اطلاعيه امور محصلان در مورد امتحانات پايان سمستر
طبق فيصله شوراي عالي مؤسسه، تاريخ برگزاري امتحانات پايان سمستر خزاني 13 قوس 1395 ميباشد. تمامي دانشجويان
براي ورود به امتحانات ميبايست داراي کارت امتحان پايان سمستر باشند، دانشجوياني که فاقد کارت امتحانات باشند اجازه
ورود به امتحان داده نميشود.
اطلاعيه مرکز آموزشي زبان انگليسي و کمپيوتر
مرکز آموزشی مؤسسه در بخش های زبان انگلیسی و پروگرام های کمپیوتر، خصوصاً پروگرام های انجنیری و اقتصادی آغاز به
فعالیت نمود، علاقه‌مندان میتوانند برای ثبت نام و معلومات بیشتر به مدیریت آموزشی مؤسسه مراجعه نمایند.
اطلاعيه روابط عمومي مؤسسه
هيچ اطلاعيه اي تا کنون ثبت نگريده است
به اطلاع آنعده از محصلاني که حسابات مالي شان از سمستر هاي گذشته باقي مانده است، رسانيده ميشود تا تاريخ
15/8/1395 فرصت دارند به مديريت محاسبه مراجعه نمايند و تسويه حساب مالي خويش را انجام دهند.
در صورتيکه به حسابات مالي خويش تا تاريخ فوق رسيده گي نکنند، اسامي آنها اعلان شده و از ورود آنها به صنف جلوگيري
خواهد شد و آنگاه حق شکايت را ندارند.
اطلاعيه مديريت محاسبه در مورد فيس تحصيلي
 
 
 
 
 
 
به اطلاع عموم استادان و دانشجويان عزيز مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان رسانيده ميشود که امتحانات نهايي سمستر
خزاني کليه رشته هاي اين مؤسسه از تاريخ 15/9/1395 الي ختم امتحانات برگزار خواهد شد. از کليه استادان محترم
خواهشمنديم تا تاريخ يادشده نصاب درسهاي خويش را کامل بفرمايند. جدول تفصيلي روزانه مضامين امتحاني به زودي به
آگاهي شما خواهد رسيد.
اطلاعيه معاونت علمي تدريسي
 
روز بين المللي رفع خشونت عليه زنان
قانون اساسی افغانستان، اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون بين‌المللی رفع هر نوع تبعض عليه زنان، قانون منع
خشونت عليه زنان معیارها و پشتوانه‌های اساسی و مستندات محکم قانونی بر اصل جايز نبودن تبعيض و خشونت عليه
زنان است. این مواد قانونی اعلام مي‌دارد كه تمام افراد بشر آزاد بدنيا آمده و صرف به دلیل انسان بودن خود باید مورد
احترام قرار گیرد و از اعمال هرنوع تبعیض، تعصب، خشونت و انواع بسیار متفاوت نابرابرای‌هایی که در جامعه وجود دارد؛
باید خودداری شود.
مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان،از تمامی ارگان‌های دولتی و نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشری زنان
می‌خواهد که توجه ویژه‌ای به خشونت‌های فزاینده علیه زنان در کشور مبذول دارند و تاکید می‌نماید كه فرهنگ معافيت
از مجازات، ضعف در پيگيری و رسیدگی به مسایل و قضایای خشونت علیه زنان توسط ارگان‌های صاحب صلاحیت،
موجودیت فساد، افراد مسلح غیرمسول و ناامنی‌ها در کشور، باعث وسعت دايره مشكلات شده و زمینۀ نامرئی و مداوم
خشونت علیه زنان را بوجود آورده است. از این جهت مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان، از دولت، جامعه بين‌المللی، و
نهادهای جامعه مدنی خواستار است برای كاهش خشونت عليه زنان درسطح  كشور، اقدامات لازم و برنامه‌های پيگيرانه
به موقع و مؤثر را روی دست گيرد تا از اعمال خشونت ها و قتل زنان جلوگیری شود. قتل زنان به هیچ بهانۀ قابل تحمل
نبوده و این پدیدۀ ضد انسانی و اسلامی باید پایان داده شود. هم چنان توان و نیروی موثر خود را به آن زمینۀ خشونت‌‌زا
معطوف بدارند تا این شر نامرئی را از زندگی اجتماعی مردم حذف شود.
 

آدرس: کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان محفوظ است. 1395-1393