صفحه را دوباره باز کنید
Design: RDesign
(مقاله ها)
ورزش در موفقيت افراد و ديگر ابعاد زندگي چه نقشي دارد؟
نويسنده:  عبدالرزاق محمدي
دانشجوي رشته انجنيري مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان
رتبه مقاله: دارنده مقام برتر مقاله هاي مسابقات جام فوتسال دانشگاه هاي کابل
براي دريافت مقاله لينک مقابل را کليک کنيد.   (دريافت مقاله)
چرا فوتبال نسبت به ديگر رشته هاي ورزشي بيشتر استقبال ميشود؟
نويسنده:  محمد حکيم محمدي
کارمند بخش محاسبه مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان
رتبه مقاله: دارنده مقام برتر مقاله هاي مسابقات جام فوتسال دانشگاه هاي کابل
براي دريافت مقاله لينک مقابل را کليک کنيد.    (دريافت مقاله)
غربت جامعه‌شناسی و غیبت جامعه‌شناسان از عرصه‌ی نظارت تاملی
نويسنده:  دکتر محمد شفق خواتي
استاد دانشگاه و معاونت علمي تدريسي مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان
مشاهده و مطالعه مقاله در سايت روزنامه 8 صبح: اينجا کليک کنيد.
درباره نويسنده: اينجا کليک کنيد.
شادمانی گام‌های نخست ملت‌سازی
نويسنده:  استاد قنبر علي تابش
استاد دانشگاه و رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسي مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان
مشاهده و مطالعه مقاله در سايت روزنامه 8 صبح: اينجا کليک کنيد.
درباره نويسنده: اينجا کليک کنيد.
(سمينارها، مجالس و محافل)
محفل افتتاحیه سال تحصیلی 1394 مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان و تقدیر از دانشجویان ممتاز
محفل افتتاحیه سال تحصیلی 1394 مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان و تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 1393 و
تقدیر از دانشجویان ممتاز اخلاقی و انضباطی و نیز تقدیر از نفرات برتر کانکور ورودی سال 1394 مؤسسه در روز چهارشنبه
9/2/1394 در سالن اجتماعات مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان برگزار گردید.
در این محفل ابتدا جمعه خان محمدی ، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان و بعد داکتر امین احمدی رئیس دانشگاه
ابن سینا ، انجنیر ابراهیم عادل وزیر اسبق وزارت صنایع و معادن ، استاد قنبر علی تابش رئیس دانشکده حقوق و علوم
سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان، استاد نادر محسنی کمیشنر کمسیون شکایات انتخاباتی و خانم رجبي
سخنگوی انجمن دانشجویی مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان به ایراد سخن پرداختند.
در پایان برنامه دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 1393 و ممتازین اخلاقی و انضباطی و نفرات برتر کانکور ورودی سال 1394
توسط داکتر شفق خواتی معاون علمی و تدریسی مؤسسه معرفی شد و لوح تقدیر دریافت نمودند.
دیدار های رسمی
تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابوریحان
این تفاهم‌نامه فی مابین مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان  به منظور رشد ارتقای
تحصیلات عالی جوانان به امضاء رسیده است.
- موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان  با حمایت خویش و با استفاده از امکانات دست داشته شان زمینه بهتر تحصیلات
عالی را برای جوانان مهیاء می‌سازد.
- همکاری مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان  در بلند بردن سطح دانش جوانان و
تبارز اندیشه‌ها و استعداد‌های آنها می‌تواند نقش مؤثری را ایفاء کند. 
- از آنجایکه موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان از جمله مؤسسات تحصیلات عالی  معتبر کشور است، ثابت نموده است
که با امکانات و کادر های علمی خویش در بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی جوانان مؤثر واقع شده میتواند؛ بناً
مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان در خصوص ارتقای سطح دانش تخصصی و مسلکی جوانان، به موسسه تحصیلات عالی
ابو ریحان  پیشنهاد کرد تا با تخفیف قابل ملاحظه‌ی در پرداخت فیس ماهانه این زمینه را برای جوانان که عضویت این
موسسه را دارا میباشد، مهیاء سازند.
 
روز سه شنبه مورخ 12/8/1394 هیئت عالی رتبه نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی افغانستان شامل: استاد ژکفر،
استاد زهره لطیفی، دکتوربرنایار عضو کمیته نصاب وزارت تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون البیرونی کاپیسا، استاد بامیانی،
استادمحمدی و استاد مالستانی به مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان جهت نظارت بر نصاب تحصیلی (کریکیولم) و تطبیق
آن با کریکیولم وزارت تحصیلات عالی به مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان تشریف آورده و با ریاست، معاونت علمی و
تدریسی و معاونت اداری و مالی مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان دیدار نمودند. در این دیدار ریاست مؤسسه تحصیلات
عالی ابوریحان کریکیولم و اسناد خواسته شده را به هیئت محترم ارائه نموده که مورد تائید و تصدیق هیئت محترم قرار
گرفت. در ادامه جلسه دکتر برنایار پیشنهاد نمود، با توجه به کیفیت علمی و تدریسی و دارا بودن اساتید مجرب، مؤسسه
تحصیلات عالی ابوریحان در بخش‌های مختلف بین پوهنتون البیرونی و مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان توافق‌نامه توأمیت
امضاء گردد که در زمینه موافقت گردید که به زودی تفاهمنامه همکاری بین دو پوهنتون از طریق وزارت تحصیلات عالی
امضاء گردد.
دیدار هیئت نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان از مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان
افتتاحيه مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان
موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان، هشتادو پنجمین نهاد تحصیلی خصوصی است که فعالیت اش را به روز یکشنبه 7 ثور 1393 در کابل آغاز نمود. رییس موسسه تحصیلات عالی خصوصی در وزارت تحصیلات عالی با گشایش این نهاد تحصیلی، تاکید کرد که نهادهای تحصیلی خصوصی باید در کنار کمیت، کیفیت این نهادها را نیز افزایش دهند. وی از آغاز فعالیت موسسه تحصیلی ابو ریحان، استقبال نمود و  از استادان و دانشجویان نهادهای تحصیلی خصوصی خواست که ارزش های علمی را احترام نموده و با قرار گرفتن در جایگاه بلند معلمی، از هرگونه رفتار، گفتار و پندار زیان بار خود داری نمایند.
مسعود ترشت وال رییس موسسات تحصیلات خصوصی وزارت تحصیلات عالی، با این حال احمد ضیا رفعت از استادان دانشگاه، سرمایه گزاری در بخش های تحصیلی و زیربنایی را قابل ستایش خواند. وی ادعای وزارت تحصیلات عالی را که گویا ظرفیت پذیرش در دانشگاه های کشور بالا رفته است، یک ادعای غیر واقعی دانست. بگفته آقای رفعت، مراکز تحصیلی و دانشگاهی افزایش نیافته است، بلکه این وزارت، معرفی دانشجویان به دانشکده ها را بالا برده و این امر نهادهای علمی و تحصیلی کشور را با مشکلات فراوانی رو برو ساخته و بسیاری از دانشجویان نیز در همان امتحان سمستر اول از سوی استادان و دانشکده ها ناکام می مانند.
احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه: موسسه تحصیلات عالی ابوریحان با رشته های انجنیری برق، انجنیری راه و ساختمان، اقتصاد تجارتی، اداره تجارت، حقوق و دیپلوماسی و روابط بین الملل آغاز به فعالیت نموده و قرار است نخستین امتحان کانکور خود را در نوزدهم ماه ثور برگزار نماید. در حال حاضر بیش از هفتاد هزار دانشجو در هشتاد و چهار موسسه تحصیلی خصوصی مصروف به تحصیل اند، اما با آنهم بخاطر ظرفیت پایین دانشگاهای دولتی، سالانه شمار زیادی از داوطلبان کانکور بی نتیجه و بی سرنوشت می مانند.
منابع اطلاع رساني ها که محفل افتتاحيه را پوشش دادند:

- تلويزيون راه فردا

- شبکه اطلاع رساني افغانستان

- خبرگزاري افغان اريکا

- خبرگزاري صداي افغان (آوا)

آدرس: کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان محفوظ است. 1395-1393