صفحه را دوباره باز کنید
Design: RDesign
مشخصات فردي:
نام: رمضان حسنی
رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
مدرک: ماستر
شماره تماس: 0799373981
پست الکترونيکي شخصي:
r_hassani2001@yahoo.com

تجارب فرهنگي و اجتماعي:
- عضويت در انجمن محصلان در ايران
- عضويت در گروه ها و نهادهاي مدني
- مشارکت در ديدارها و محافل سياسي و اجتماعي

تجارب کاري:
- کمیشنر کمسیون مستقل انتخابات در ولایت هلمند.
- کارمند UNAMA منحیث سرپرست عمومی تیم در بخش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
- مدیر عمومی بخش مدیریت استادان و محصلان مؤسسه تحصیلات عالی مشعل.
- معاونت اداری و مالی مؤسسه تحصیلات عالی مشعل.
- مدیر عمومی بخش مدیریت استادان و محصلان دانشگاه کاتب.
- معاونت اداری و مالی مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان.
- مدیر مسئول بازاریابی کمپنی پامیر در ایران و افغانستان.
- طراح و مسئول مجله وزارت معارف.
- طراح ومسئول مجلۀ مردم.


آدرس: کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان محفوظ است. 1395-1393