صفحه را دوباره باز کنید
Design: RDesign

تقسيم اوقات امتحانات معذرتي سمستر خزاني سال 1395

دريافت تقسيم اوقات دانشکده انجنيري

دريافت تقسيم اوقات دانشکده اقتصاد

دريافت تقسيم اوقات دانشکده حقوق

دريافت تقسيم اوقات دانشکده علوم سياسي
 

آدرس: کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان محفوظ است. 1395-1393