لیست موضوعات مونوگراف محصلین پوهنخی انجینری دیپارتمنت برق

img
استاد رهنما موضوع مونوگراف
حسن خاوری      شبیه سازی موانع عقب خودرو با سنسور مافوق صوت
حسن خاوری     طراحی فرکانس متر دیجیتال
حسن خاوری      پایان نامه تولید برق خورشیدی
حسن خاوری      بررسی ربات میکروموس
حسن خاوری      منبع تغذیه سوئیچینگ
حسن خاوری     کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک
حسن خاوری       طراحی فاصله سنج اولتراسونیک
حسن خاوری      منبع تغذیه بدون وقفه UPS
حسن خاوری       موتورهای پله ای (stepper Motor)
حسن خاوری   انواع سنسور و کاربرد آنها
حسن خاوری   عايقهاي الكتريكي
حسن خاوری بانک هاي خازنی
حسن خاوری  ترانسفورماتور
حسن خاوری   دیود و انواع آن
حسن خاوری   فيوز هاي الكتريكي
حسن خاوری   كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور
حسن خاوری  سیستم GSM برق
حسن خاوری   سیستم های مانیتورینگ و اسکادا
حسن خاوری  اثر خازن گذاری در شبکه های توزیع
حسن خاوری طراحی و شبیه سازی RC متر
حسن خاوری طراحی و شبیه سازی اشاره های ترافیکی
سید رضا علوی بررسی سیتم های حفاظتی نیرو گاهها
سید رضا علوی انواع سب استیشن های فشار قوی و تجهیزات آن
سید رضا علوی انواع برقگیر ها در سیستم قدرت
سید رضا علوی رله های حفاظتی در سیستم های سب استیشن های فشار قوی
سید رضا علوی احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی و نصب ترانس
سید رضا علوی شبیه سازی و کنترول چراغ رهنما توسط PLC
سید رضا علوی طرز کار و تشریح موتور های زینه و کاربرد آن در سیستم های کنترول
سید رضا علوی سیستم GSM
سید رضا علوی  رله های دیستانس
سید رضا علوی سیستمهای حفاظت ترانسفورماتور
سید رضا علوی عیب یابی کیبل ها
سید رضا علوی حفاظت و اتوماسیون در شبکه های توزیع
سید رضا علوی دیسپاچینگ
سید رضا علوی شبکه زمین
سید رضا علوی مخابرات سیار
سید رضا علوی دیزاین سب استیشن های فشار قوی (سیستم زمین)
سید رضا علوی احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک
سید رضا علوی اتوماسیون سیستم های قدرت
سید رضا علوی نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع
سید رضا علوی انواع سنسور ها و اهمیت کاربرد آنها
سید رضا علوی کنترول توان راکتیو
سید رضا علوی تاثیرات بانک خازنی و جبران گر ها
سید رضا علوی آسانسور (لفت) ها
سید رضا علوی برق گیر های ولتاژ پایین ، استندرد ها و تست ها
سید رضا علوی پیش بینی تقاضای مصرف انرژی الکتریکی
سید رضا علوی مساله زمین در سیستم های قدرت
سید رضا علوی بررسی و ساخت ترانسفارماتور خشک رزینی و روغنی
سید رضا علوی رله گذاری تطبیقی در شبکه های قدرت
سید رضا علوی دیزاین عایقی پست های فشار قوی
سید رضا علوی بررسی انواع روش های ذخیره انرژی
سید رضا علوی بررسی انرژی خورشیدی
نوروزی برسی وکاهش تلفات در سیستم ها وشبکه های توزیع برق
نوروزی عایق های مایع
نوروزی عایق های  گاز
نوروزی برسی عایق های جامد
نوروزی برسی و طراحی انزی خورشیدی فوتو ولتائیک
نوروزی طراحی وتوزیع فایبری نوری شهرک( آریا )
نوروزی  طراحی ودیزاین عایق کاری با گاز سلفر هکزفلوراید
نوروزی تراسفارمرهای حفاظتCT ,PT8
نوروزی 9 :تنظیم سیستم plc در سب استیشن های برقی 9
نوروزی  :سیستم انتقال لین ها لتاژ بلند 800 کیلوولت جریان مستقیم
نوروزی  :نصب جنراتورهای سنکرونی
نوروزی حفاطت وتحریک جنراتورهای AC
نوروزی طراحی و دیزاین موتورهای القای
نوروزی طراحی و سیستم کنترول توان برقی در شبکه های 220kv
نوروزی طراحی مرزعه توربین های بادی در افغانستان
آستانه بررسی عملکرد کلید های قدرت
آستانه سیلیتر ها
نوروزی منابع انرژی برقی  افغانستان
نوروزی طراحی توزیع برقی شهرک طلایی
نوروزی طراحی استیشن برقی  افتابی شفاخانه 400 بستر
نوروزی طراحی دیزاین چراخ ترافیک شهرکابل
نوروزی طراحی ونصب تراسفارمرهای توان
نوروزی سیستم حفاظت سب استیشن های 20/110 کیلوولت
نوروزی دیزاین برق یک اپارتمان
نوروزی طراحی سیستم برق وکنترول الکتریکی ماشین های (موترها )تیوتا
نوروزی  طراحی هایدرو توریین های کوچک آبی
نوروزی رله های سیستم انتقال وتوزیع فشار متوسط
نوروزی نوآوری در سیستم انتقال وتوزیع برق خیرخانه
نوروزی جلوگیری ضایعات در شبکه هادرتوزیعی0.4 کیلو ولت
نوروزی  طراحی وساخت انواع لامپ های روشنائی
نوروزی طراحی پایه های فشاربالاونصب ان
نوروزی هارمونیک و روشن کاهش ان برای شبکه های قدرت
نوروزی :تحقیق وبرسی استاندارد های سیستم برق افغانستان
نوروزی راه اندازی جنراتوهای القای در توربین های بادی
نوروزی طراحی سب استیشن 400/15000 )توزیعی

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه