کتاب‌های حقوق اساسی و مبانی نظری حکمت، رونمایی و نقد شد

img

کتاب‌های “حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان” و “مبانی نظری حکمت متعالیه”، اثر داکتر محمد قاسم الیاسی روز گذشته(چهارشنبه، ۳ عقرب) در کابل رونمایی و نقد شد.

به گزارش خبرگزاری سریع، در محفلی که به مناسبت رونمایی این کتاب‌ها برگزار شده بود، داکتر قاسم الیاسی، نویسنده کتاب، داکتر گلاب شاه امانی و داکتر غلام یحیی طاهری به سخنرانی پرداختند.

داکتر گلاب شاه امانی در توصیف علم گفت: علم که با نوشتار و گفتار به گفتمان تبدیل شود مسیر آینده را ترسیم می‌کنند.

داکتر امانی گفت: کتاب “مبانی نظری حکمت متعالیه”، چهار بخش دارد که شامل بخش‌های کلیات، حکمت و مبانی حکمت می‌باشد.

وی افزود: این کتاب از لحاظ محتوایی، بخش اول خیلی مفید بوده اما در بخش دوم نویسنده به تلخیص مطالب پرداخته که البته محدویت اثر مقصر است نه نویسنده.

داکتر امانی گفت که در بخش سوم نویسنده تمام نقاط را خوب موشکافی کرده است و در بخش چهارم موضوعات خوب بررسی شده اما علوم اجتماعی مدرن را با حوزه اسلامی تلفیق کرده است که این دو، هر کدام وادی جداگانه دارد و نمی‌شود تلفیق کرد.

داکتر غلام یحیی طاهری کتاب “حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان “را مورد نقد قرار داده گفت: این کتاب نسبتا مفصل نوشته شده است.

وی افزود: در بخش دوم این کتاب نظام‌های حقوق، اقتصادی و اداری خوب مورد بحث قرار گرفته است.

داکتر محمد قاسم الیاسی نویسنده این دو کتاب گفت: هدف نوشتن کتاب مبانی نظری حکمت سیاسی متعالیه این است که دانش مدرن را بومی‌سازی کرده و اسلامی کنیم.

وی افزود: “من خواستم نشان دهم که مبانی نظری سیاسی را در مبانی حکمت متعالیه داریم و آنرا از متعالیه به متعارفه تبدیل سازیم”.

گفتنی است که، کتاب “حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان” ۵۰۰ صفحه و چهار بخش دارد و همچنان کتاب “مبانی نظری حکمت سیاسی متعالیه” ۳۸۳ صفحه و چهار بخش دارد.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

ارسال دیدگاه