بر رسی و نقد دو اثر دکتر محمدقاسم الیاسی

img

بر رسی و نقد دو اثر داکتر محمد قاسم الیاسی رئیس موسسه تحصیلات ابوریحان.
۱-حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان.
۲-مبانی نظری حکمت سیاسی متعالیه.

سخنرانان:

1- داکتر غلام یحی طاهری

2- گلاب شاه امانی

زمان : چهارشنبه ۳ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۳ بعد از ظهر.
مکان: کارته چهار، موسسه تحصیلات عالی ابوریحان

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه