اعلان کاریابی

img

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان به یک تن کارمند در بخش امور فارغان ضرورت دارد.

شرایط:

  • لیسانس
  • تجربه کاری حد اقل یک سال در بخش مربوطه.
  • آشنایی با برنامه های کمپیوتری (MS Office)  و انترنت.
  • بلدیت به زبان انگلیسی.

اشخاص واجد شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را به ایمل آدرس ذیل ارسال کنند.

jobs@aburayhan.edu.af

 

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

ارسال دیدگاه