مدیریت امور اساتید

img

مدیریت امور اساتید

آقای عبدالرزاق محمدی دارای مدرک لیسانس به حیث مدیر امور اساتید.

این مدیریت از مهمترین زیر مجموعه های معاونت علمی تدریسی دانشگاه بوده که مستقیماً تحت نظر و هدایت آن انجام وظیفه می نماید. مدیریت امور اساتید به کلیه مراجعات و مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباط اساتید با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشکاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد. درواقع، چنانکه از عنوان هویداست، این مدیریت با امور مالی (مادی و معنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید به خصوص، هیأت علمی دانشگاه همراه است و بیشتر ماهیت اجرائی و درمواردی نظارتی بر کارکرد اساتید دارد.

اهم وظایف و صلاحیت های بخش مدیریت اساتید به قرار ذیل است؛

 • تشکیل، تنظیم و تکمیل دوسیه اساتید هیئت علمی و قرارداری
 • تنظیم و تکمیل پرونده علمی اساتید هیئت عملی جهت تقرر، تثبیت و ترفیع علمی
 • انجام امور مربوط به تنظیم معاش، رخصتی و فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اساتید هیئت علمی و گزارش آن به معاونت مربوطه
 • نظارت بر انجام برنامه تدریسی اساتید هیئت علمی و قراردادی
 • پل ارتباط بین اساتید و اداره و رسانیدن درخواست­های اساتید به اداره (دانشگاه)
 • هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی اساتید
 • انجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی اساتید مربوطه در امور درسی و غیر آن
 • هماهنگی با مدیریت عمومی محصلان در تنظیم و تحویل حاضری صنفی و عودت آن در آخر هر سمستر
 • نظارت از برگزاری درست و به موقع صنوف درسی و امکانات آموزشی موجود در صنوف
 • انجام ارزیابی اساتید با نظارت معاونت علمی تدریسی و همکاری آمریت تضمین کیفیت
 • تنظیم امور استخدام و پرداخت معاشات اساتید قراردادی
 • ارائه گزارش سالیانه مالی، علمی و پژوهشی اساتید هیئت عملی به معاونت علمی تدریسی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف معاونت علمی تدریسی، اداری مالی و ریاست دانشگاه.

ناگفته نماند که این بخش دارای تشکیلات خاصی جز وجود همکار امور اساتید نمی باشد و از امکانات اداری نیز برخوردار است.

بخش اساتید در گذشته از جایگاهی تعریف شده و مشخصی بر خوردار نبود اما از سال ۱۳۹5 با مدیریت جدید، از همه جهات رشد و سهم­گیر در تمام امور مرتبط با اساتید شد. به خصوص در بحث آموزشی، پژوهشی و ترفیع اساتید حاضر و ارائه نظر مستقیم داشته است. مکانیزم ترفیع و جذب اساتید مشخص  و دوسیه تمام اساتید تشکیل و تکمیل گردید.

ایجاد فورمت جدید تمام فورم­های مالی، آماری، قرارداد، رخصتی و … از دیگر دستآوردهای این بخش بوده است که متناسب به هر سال، تغییر می­نماید.

 

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

ارسال دیدگاه