دانشکده انجنیری

img
معرفی مختصر دانشکده
دانشکده انجینری یکی از دانشکده‌های مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان است که هم‌زمان با تأسیس مؤسسه در سال 1393 ایجاد
شده است. این دانشکده  کار خود را با دو دپارتمنت «انجینری سیول» و «انجینری برق» آغاز می‌نماید. موقعیت مکانی دانشکده  در گام
اول در ساختمان مرکزی مؤسسه موقعیت دارد و در صورت گسترش مؤسسه، فضای بزرگ‌تر و موقعیت مکانی مجزا برای آن ایجاد
خواهد شد و یا در موقعیت مکانی بزرگ‌تری که در آینده برای مؤسسه ایجاد خواهد شد، در کنار سایر دانشکده‌ها موقعیت خواهد
داشت.
در قدم اول، برای دانشکده انجینری دو صنف درسی، لابراتوار با تجهیزات آزمایشی کامل در نظر گرفته شده است و به لحاظ، تهویه و
تسخین نیز نیازمندی‌های این دانشکده تأمین شده است.
دانشکده انجینری دارای کتابخانه‌ی مجهز می‌باشد. هم‌چنین، این دانشکده دارای مرکز IT مجهز به اینترنت می‌باشد.
 
نیازسنجی عمومی
با توجه به چند دهه‌جنگ و از هم پاشیده شدن بنیادهای …، به نظر می‌رسد که جامعه‌ی ما نیاز شدیدی به انکشاف رشته‌های
گوناگون انجینری دارد. این نیاز جامعه به آموزش رشته‌های مربوط به انجینری و تأسیس مراکز آموزشی در این زمینه، بر اساس مراجعه
به نهادهای ذیل از طریق مصاحبه و طرح پرسش‌نامه انجام شده است:
1. مسئولین و منسوبین وزارت شهرسازی.
2. منسوبین و مسئولین وزارت مخابرات.
3. منسوبین و مسئولین وزارت انرژی.
4. منسوبین و مسئولین وزارت صنایع و معادن.
3. منسوبین و مسئولین شاروالی کابل.
4. تعدادی از شرکت‌های خصوصی و NGOهای خارجی فعلا در عرصه‌ی بازسازی در افغانستان.
 
نیازسنجی آموزشی
نیازسنجی آموزشی که بر اساس مراجعه به نهادها و پرسش‌نامه ارایه شده به مسئولین و منسوبین وزارت شهرسازی، شاروالی کابل،
وزارت مخابرات و برخی شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه‌ی انجینری انجام شده است، فارغان ما به منظور ممد واقع شدن در بازار
کار، باید دانش‌ها، مهارت‌ها و سلوک‌های ذیل را بیاموزند:
1. مهارت کافی در شناخت، نحوه‌ی عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره‌برداری سیستم‌ها و کنترل و اجرای پروژه‌ها در گرایش مربوطه.
2. شناسایی تکنالوجی‌های جدید و ارزیابی آن‌ها به منظور کاربرد در طرح و انکشاف‌و نوآوری.
3. شرکت در پروژه‌های صنعتی، تحقیقاتی و بررسی‌های تخنیکی در زمینه‌ی گرایش تخصصی.
4. کسب توانایی‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و طراحی آن‌ها.
5. تهیه‌ی گزارش‌های فنی.
 
اهداف آموزشی
هدف از دوره آموزشی لیسانس انجینری سیول و برق، تربیت کارشناس در زمینه‌ی طراحی، بهره‌برداری، نظارت، مدیریت و نگهداری از
سیستم‌های مربوط به این رشته‌های انجینری است. بر همین مبنا، دروس دوره ترکیبی از دروس عمومی، اساسی و اختصاصی در هر
یک از زمینه‌های انجینری سیول و انجینری برق می‌باشد.
 
روش‌های تدریس
روش تدریس در دانشکده انجینری مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان به شرح ذیل است:
1. لکچر
2. کار عملی و میدانی و اجرای پروژه‌های مربوط به رشته در ساحه
3. PBL
4. CBL
5. Observation

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه