اطلاعيه معاونت اداري و مالي در مورد فيس تحصيلي

img
اطلاعيه معاونت اداري و مالي در مورد فيس تحصيلي
طبق فيصله شوراي عالي مؤسسه، تاريخ برگزاري امتحانات پايان سمستر خزاني 15 قوس 1395 مي باشد. بناءً کليه
محصلان تا تاريخ 8 قوس 1395 فرصت دارند کليه حسابات مالي خويش را تسويه نمايند و کارت امتحان دريافت کنند، در صورت
اخذ ننمودن کارت از ورود آنها به صحن امتحان جلوگيري خواهد شد و آنگاه حق شکايت را نخواهند داشت.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه