اطلاعيه مرکز آموزشي زبان انگليسي و کمپيوتر

img
اطلاعيه مرکز آموزشي زبان انگليسي و کمپيوتر
مرکز آموزشی مؤسسه در بخش های زبان انگلیسی و پروگرام های کمپیوتر، خصوصاً پروگرام های انجنیری و اقتصادی آغاز به
فعالیت نمود، علاقه‌مندان میتوانند برای ثبت نام و معلومات بیشتر به مدیریت آموزشی مؤسسه مراجعه نمایند.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه