اطلاعيه مديريت محاسبه در مورد فيس تحصيلي

img
به اطلاع آنعده از محصلاني که حسابات مالي شان از سمستر هاي گذشته باقي مانده است، رسانيده ميشود تا تاريخ
15/8/1395 فرصت دارند به مديريت محاسبه مراجعه نمايند و تسويه حساب مالي خويش را انجام دهند.
در صورتيکه به حسابات مالي خويش تا تاريخ فوق رسيده گي نکنند، اسامي آنها اعلان شده و از ورود آنها به صنف جلوگيري
خواهد شد و آنگاه حق شکايت را ندارند.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه