اطلاعيه امور محصلان در مورد امتحانات پايان سمستر

img
اطلاعيه امور محصلان در مورد امتحانات پايان سمستر
طبق فيصله شوراي عالي مؤسسه، تاريخ برگزاري امتحانات پايان سمستر خزاني 13 قوس 1395 ميباشد. تمامي دانشجويان
براي ورود به امتحانات ميبايست داراي کارت امتحان پايان سمستر باشند، دانشجوياني که فاقد کارت امتحانات باشند اجازه
ورود به امتحان داده نميشود.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه