تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابوریحان

img
تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابوریحان
این تفاهم‌نامه فی مابین مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان  به منظور رشد ارتقای
تحصیلات عالی جوانان به امضاء رسیده است.
– موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان  با حمایت خویش و با استفاده از امکانات دست داشته شان زمینه بهتر تحصیلات
عالی را برای جوانان مهیاء می‌سازد.
– همکاری مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان  در بلند بردن سطح دانش جوانان و
تبارز اندیشه‌ها و استعداد‌های آنها می‌تواند نقش مؤثری را ایفاء کند.
– از آنجایکه موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان از جمله مؤسسات تحصیلات عالی  معتبر کشور است، ثابت نموده است
که با امکانات و کادر های علمی خویش در بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی جوانان مؤثر واقع شده میتواند؛ بناً
مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان در خصوص ارتقای سطح دانش تخصصی و مسلکی جوانان، به موسسه تحصیلات عالی
ابو ریحان  پیشنهاد کرد تا با تخفیف قابل ملاحظه‌ی در پرداخت فیس ماهانه این زمینه را برای جوانان که عضویت این
موسسه را دارا میباشد، مهیاء سازند.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

One thought on “تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان و موسسه تحصیلات عالی ابوریحان”

ارسال دیدگاه