افتتاحيه مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان

img
افتتاحيه مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان
موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان، هشتادو پنجمین نهاد تحصیلی خصوصی است که فعالیت اش را به روز یکشنبه 7 ثور 1393 در کابل آغاز نمود. رییس موسسه تحصیلات عالی خصوصی در وزارت تحصیلات عالی با گشایش این نهاد تحصیلی، تاکید کرد که نهادهای تحصیلی خصوصی باید در کنار کمیت، کیفیت این نهادها را نیز افزایش دهند. وی از آغاز فعالیت موسسه تحصیلی ابو ریحان، استقبال نمود و  از استادان و دانشجویان نهادهای تحصیلی خصوصی خواست که ارزش های علمی را احترام نموده و با قرار گرفتن در جایگاه بلند معلمی، از هرگونه رفتار، گفتار و پندار زیان بار خود داری نمایند.
مسعود ترشت وال رییس موسسات تحصیلات خصوصی وزارت تحصیلات عالی، با این حال احمد ضیا رفعت از استادان دانشگاه، سرمایه گزاری در بخش های تحصیلی و زیربنایی را قابل ستایش خواند. وی ادعای وزارت تحصیلات عالی را که گویا ظرفیت پذیرش در دانشگاه های کشور بالا رفته است، یک ادعای غیر واقعی دانست. بگفته آقای رفعت، مراکز تحصیلی و دانشگاهی افزایش نیافته است، بلکه این وزارت، معرفی دانشجویان به دانشکده ها را بالا برده و این امر نهادهای علمی و تحصیلی کشور را با مشکلات فراوانی رو برو ساخته و بسیاری از دانشجویان نیز در همان امتحان سمستر اول از سوی استادان و دانشکده ها ناکام می مانند.
احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه: موسسه تحصیلات عالی ابوریحان با رشته های انجنیری برق، انجنیری راه و ساختمان، اقتصاد تجارتی، اداره تجارت، حقوق و دیپلوماسی و روابط بین الملل آغاز به فعالیت نموده و قرار است نخستین امتحان کانکور خود را در نوزدهم ماه ثور برگزار نماید. در حال حاضر بیش از هفتاد هزار دانشجو در هشتاد و چهار موسسه تحصیلی خصوصی مصروف به تحصیل اند، اما با آنهم بخاطر ظرفیت پایین دانشگاهای دولتی، سالانه شمار زیادی از داوطلبان کانکور بی نتیجه و بی سرنوشت می مانند.
منابع اطلاع رساني ها که محفل افتتاحيه را پوشش دادند:

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه